פרסומים מקצועיים

מס עשירים

מס העשירים

מס העשירים – כמה נתונים והיבטים:

בעת היותו שר האוצר הטיל יאיר לפיד, בהלימה להבטחות ולהחלטות מטעם הכנסת, מסי קניה משמעותיים על יאכטות, רכבי שטח, מכוניות יוקרה, מטוסי מנהלים, מסכי פלזמה גדולים במיוחד ומוצרי ג'קוזי יקרים. בהמשך הוטל המס גם על אופנועי ים, רהיטים עתיקים, מקררים גדולים במיוחד ועל טרקטורונים.

עניין אחר: 'הוראת ביצוע 9/15' פורסמה בידי רשות המסים בחודש מרץ 2016, והיא מציגה את פרשנותה של הרשות לראשונה לתוספת מס יסף. לפי סעיף מס' 121ב לפקודה זו, שהוחל בשנת 2013 על 'הכנסה חייבת' של כל אזרח יחיד, אם עלתה על תקרה המוגדרת בכל שנה מחדש, תוספת המס היא בשיעור 2 אחוזים על הכנסות. בשנת 2016 עמדה התקרה על סכום של 803,520 שקלים.

לצורך העניין, הכנסה חייבת תכלול כל מה שמוגדר ככזה לפי פקודת מס הכנסה, כולל הכנסות מרווחי השקעות בשוק ההון, שבח מקרקעין, פרסים והגרלות, ולמעט סכום אינפלציוני.

בעניין שבח ממכירת דירת מגורים, לפי הגדרתה של דירת מגורים בחוק מיסוי המקרקעין, הוחלט כי ינתן פטור ממס יסף, במקרה ובו לא עלה שווי המכירה של הדירה על 4,000,000 שקלים ובאם אותה מכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

מס הכנסה שלילי

מענק הכנסה, או מס הכנסה שלילי, הם שמותיו של מענק אשר מקבלים עובדים שכירים בעלי הכנסה נמוכה במיוחד מן המדינה. הרציונל מאחורי המענק הוא כוחו לעודד את מי שאינם משתתפים בשוק העבודה או מתנדנדים בין האפשרות להשתתף בו או שלא להשתתף בו, לעבוד.
ברמות ההכנסה הנמוכות במשק, אין משמעות רבה לסתם פטור שגרתי ממס, דבר אשר היה עשוי לעודד עבודה, מכיוון שרמות אלה אינן מגיעות כלל לסף ההכנסה. מכיוון שכך, בחרה המדינה 'להעניק מסים', ומכאן הכינוי מס הכנסה שלילי.
מענק ההכנסה הוא אחד משלושת האמצעים בהם המדינה מבקשת להבטיח עבור שכירים מינימום קבוע לפחות של הכנסה שאין סכנה לרדת ממנו, כאשר שני האמצעים האחרים הם השלמת הכנסה ושכר המינימום הקבוע בחוק. תומכי הגישה המבוטאת במענק מחשיבים את מס ההכנסה השלילי לכלי אלטרנטיבי לקצבאות, כיוון שעבור קצבאות אין צורך לעבוד.

בכל שנה בוחנת רשות המסים את נתוני שנת המס שקדמה לה, וכך קובעת למי לשלמו ומוציאה את התשלום אל הפועל. הפעם הראשונה שבה הוענק מס הכנסה שלילי היתה בשנת 2008, לאור בחינת נתוני שנת 2007. המענק קבוע ב'חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים' (מס הכנסה שלילי) התשס"ח 2008.

מטרתו של מענק ההכנסה: הרחבה
בלא מעט מדינות ברחביי העולם הוחלט, בשנים האחרונות, להנהיג מס הכנסה שלילי, אם בצורה זו ואם בצורה אחרת, כחלק משורה של פרקטיקות שמטרתן לעודד אזרחים לוותר על הישענותם והיאחזותם בגמלאות ולהצטרף למעגל העבודה. (welfare to work). ישראל הלכה בדרך זו אף היא גם בעקבות העובדה כי אין כרגע יכולת לממשלה להעניק יחס ראוי ומיטיב לשכירים שחרף עבודתם, אינם מצליחים להגיע לסף ההכנסה המחייב את תשלומו של מס הכנסה.
מענק ההכנסה הוא אמצעי שעל ידיו ניתן לאפשר הטבה יעילה וממוקדת לאוכלוסייה המוגדרת כבעלת פוטנציאל גבוה לעוני, למשל משפחות מרובות ילדים, ושהיא משפחה עובדת, וכחלופה לצורך להסתמך על גמלאות במקרה של החמרת הקושי. את מענק ההכנסה ניתן להגדיר, בכוח ובפועל, כתשלום הנעשה דרך מנגנון המס, ושהוא תשלום המהווה פונקציה של שכר העובד.

החזר מס לעשירים
תומכי מס ההכנסה השלילי טוענים אף כי אינו מהווה רק תמריץ לעבוד, אלא גם אמצעי לצמצומם של פערים סוציו-אקונומיים ולתחולת העוני במדינתנו. מסיבה זו בדיוק כדאי וראוי כי ההטבות שהוא מכיל יהיו מכוונות בעיקר (אך לא רק) לאותן משפחות מרובות ילדים ואשר קיימת בהן אבטלה או רמת פרנסה נמוכה מאוד, ועוני או פוטנציאל לעוני. כך, נולדה גם יוזמה לפצל את מענק ההכנסה לשתי רמות שונות: אחת עבור משפחות שלהן ילד או שניים, והשנייה עבור אלו שיש להן שלושה או יותר ילדים. נפרט על כך בהמשך.
ניתן לקבוע כי מס הכנסה שלילי הוא מפנה ברמה האידיאולוגית, ביחס לתפיסה ולמדיניות של 'קצבה אוניברסאלית' אשר אינה כרוכה בעבודה.

 

החזר מס גם לעשירים?

ישנם הרבה עצמאיים הזכאים לקבל החזר מס הכנסה, אולם בגלל העובדה כי הם עבדו בכמה וכמה מקומות עבודה וניהלו מספר עסקים ועוד סיבות מגוונות. הבעיה העקרית היא שהם לא מכירים את האפשרות העומדת בפניהם שדרכה הם יכולים לקבל החזר מס הכנסה. חשוב לציין ולהבין את האפשרויות העומדות מאחורי בקשה להחזר מס. ניתן לבדוק זכאות באתר supertax.

ישנן מגוון סיבות המאפשרות לנו את הזכות להחזר מס, לדוגמא, סיימתם תואר אקדמי והוא מקנה לכם נקודת זיכוי שמשמעותה אלפי אלפי שקלים מדי שנה, בנוסף, חוסר רציפות בעבודה במהלך השנים עקב מעבר של מקומות עיסוק וסיבות אחרות שמאפשרות החזר מס.

אז גם אם אתם עצמאיים היום, אך בעבר היתה לכם עבודה שכירה או עיסוקים אחרים, יכול להיות שאתם זכאים להחזר מס.

 

קפה ומאפה, ארוחה עסקית – מוכר למס ?

עצמאיים רבים מקיימים פגישות עסקיות בבתי קפה ומסעדות. האם הם יכולים להכיר בהוצאה זו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ?
התשובה היא – תלוי בנסיבות !

תקנות מס הכנסה בעניין אירוח שנקבעו על ידי המדינה בשנת 1972, סעיף 3 לתקנות קובע: "לא יותר ניכוי הוצאה בשל אירוח בארץ, למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחוץ-לארץ". כלומר, לגבי אירוח של אדם מחו"ל יש להקפיד שההוצאה תהיה סבירה ונוהל לגביה הרישום הנדרש (שם האורח והארץ ממנה הגיע, מספר ימי האירוח ונסיבותיו, הקשר אליו, סכום ההוצאה וכד').

בנוסף, תקנה 2 קובעת כי 80% מהוצאות הכיבוד מוכרות למס ובלבד שהכיבוד הוגש בתוך בית העסק- מקום העסק מוגדר כמקום בו הנישום מנהל דרך קבע את עיסוקו. הפרשנות המקובלת של רשות המסים גורסת כי הוצאות כיבודים מחוץ למקום העסק לא יוכרו לצרכי מס.

מה לגבי הוצאות אש"ל ?
במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2011 תוקן סעיף 32(1) לפקודת מס הכנסה ובוטל הפטור על הוצאות אש"ל, החל מיום 1.1.2011. הגדרת המונח "הוצאות אש"ל" – הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחת בוקר, ארוחת צהרים או ארוחת ערב בנסיבות המצדיקות את התרת הניכוי, לרבות מהות העיסוק וזמני השהות והכול בסכומים שלא יעלו על הסכומים שיקבע שר האוצר מעת לעת, בהתחשב בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן. מה קרה עד 31.12.10 ? החלטת בג"ץ מיום ה- 13.07.11 (בג"ץ 1878/09) בעניין העתירה כנגד שר האוצר, שלפיה יש לחייבו להתאים למדד המחירים לצרכן את סכומי האכילה, השתייה והלינה המוכרים למס (להלן אש"ל) בידי עצמאים וחברות, לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 (להלן התקנות) שלא עודכנו משנת 1985, מביאה לתוצאה שלפיה אפשר לתבוע באופן רטרואקטיבי את סכומי האש"ל המותאמים למדד מיום 1.3.2009 ועד ליום 31.12.2010 כפי שקבע בג"ץ. בג"ץ פוסל את טענת רשות המיסים כי ארוחות אינן הוצאות מוכרות למס היות שאדם נידרש לאכול בין שהוא עובד או בין שאינו עובד. בג"ץ קובע בצדק כי הוצאות לארוחות מחוץ למקום העיסוק יקרות יותר משמעותית, ואין כל סבירות או הגיון לדרוש מאדם כי ייקח את ארוחותיו מביתו כאשר הוא נוסע למרחקים לצורך ביצוע עבודתו. להלן סכומי הוצאות האש"ל המותרים בניכוי יהיו בסכומים המשוערכים למדד המחירים לצרכן משנת 1985 ועד לשנת תביעת ההוצאה (2009 או 2010) של הסכומים הבאים בשקלים חדשים:

 • ארוחת בוקר – שוערכה מ- 1 ש"ח ל- 15 ש"ח.
 • ארוחת צהרים- שוערכה מ- 4 ש"ח ל- 60 ש"ח
 • ארוחת ערב – שוערכה מ- 2 ש"ח ל- 30 ש"ח.

אנו סבורים, שבמקרים שבהם אין פסיקה חד משמעית ובנסיבות בהם מקום עיסוקו של דורש ההוצאה הינו דירת מגוריו, נהוג להכיר חלקית בהוצאות בתי קפה, מתוך הטענה כי בית הקפה מחליף את הצורך במשרד לקיום פגישות. מכאן שעל בסיס העיקרון הכללי של הוצאות שהוצאו לצורך ייצור ההכנסה ולשם כך בלבד, מקובל להכיר בכך בעסקים של נותני שירותים אשר אופי הענף בו הם פועלים מחייב פגישות אלו.

אנו ממליצים בכל אותם מקרים של פגישות עסקיות, לאסוף את חשבוניות המס ולציין עליהן את מהות ההוצאה- עם מי נפגשנו, מטרת הפגישה וכד'. יש לציין כי כל מה שנטען לעיל מהווה נייר עמדה בלבד ואין כל וודאות כי רשות המיסים או בית המשפט יסכים עם גישתנו ויתיר את ההוצאה.

האמור דלעיל מהווה מאמר כללי ואין בתוכנו ו/או בכל חלק ממנו משום המלצה ו/או חוו"ד מכל סוג שהוא והמסתמך על המידע ו/או עושה בו שימוש, עושה זאת באחריותו בלבד.

סיווג רכישת מניות כמוניטין או אי תחרות

השלכות המס בנושא מכירת מוניטין או הזכות לאי-תחרות מצד בעל שליטה נבחנה חדשות לבקרים ע”י פקידי השומה וסיפקה מספר רב של פסקי דין – הן מצד התרת ההוצאה אצל המשלם והן מצד סיווג ההכנסה אצל המקבל.

רשות המסים רשמה ניצחון חשוב לפני כחודש בקרב שהיא מנהלת נגד התופעה שהפכה נפוצה ביותר בשנים האחרונות והיא סיווג עסקאות לרכישת מניות כעסקאות לרכישת מוניטין, כשבית המשפט העליון קבע בהחלטתו שחברת לא הייתה רשאית לסווג הוצאה על רכישת מניות, כרכישת מוניטין.

למה מעוניינים עסקים לסווג את רכישת המניות כמוניטין ?

קיים יתרון מיסויי מובהק בכך שמוניטין ניתן להפחתה, ולפיכך מוריד את חבות המס של החברה הרוכשת. מנגד לגישת רשות המסים, התופעה מסבה למדינה נזקים במאות מיליונים בכספי מסים שלא נגבים.

במסגרת פסקי דין רבים נבחנו מהותם של "מוניטין" כמשמעותם בהוראת סעיף 88 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") ריכזנו נקודות מרכזיות נתמכות בפסקי דין על פיהן התווה בית המשפט את הדרך לזיהוי קיומו של מוניטין:

קשר החזק עם הלקוח

פס"ד שרון – בפסק דין זה נקבעה נקודה מאד משמעותית והיא שכאשר קיים קשר ישיר בין בעל המניות ללקוחותיו, כלומר הלקוחות מזוהים עם בעל המניות, יהיה ניתן לומר כי חלק מעסקת המכירה תסווג למוניטין. פס"ד הררי – בפסק דין זה על אף הקשר המובהק שהיה למר הררי עם לקוחותיו לא יוכל לסווג את עסקת מכירת המניות שלו כמוניטין, מיזוג החברות פגע בו- היות ומכירת המניות אינה בוצעה על ידו אלא בין החברות. אנו למדים מפס"ד זה כי יש להבחין בין מקורות המוניטין לבין פרי מקורותיו , המקורות של המוניטין הם הדרך בה יצרנו אותו, לדוגמא: תכונותיו האישיות של האדם הן אינן מוניטין כי אינן ניתנות להעברה, לעומת זאת תיקי הלקוחות והקשר עמם הם הפרי של המוניטין וכאן יש לבדוק האם הם קניינם של המוכר.

רכישת הזכות של הרוכש להציג עצמו כממשיך דרכו של המוכר

בהלכת שרון- אנו למדים דבר נוסף – שאדם הרוכש את תיקי הלקוחות, רוכש לעצמו את הזכות להציג עצמו בפני הלקוחות, הוא רוכש את ההזדמנות לזכות בנאמנותם. לעיתים הוא רוכש גם את הזכות להציג עצמו כ"יורשו" וממשיכו של בעל העסק המוכר- זכות זו הינה סממן לכך שהמוניטין ניתן להעברה גם בנסיבות לכאורה שהוא נראה קשור באופן הדוק עם בעל העסק.

תנית אי-תחרות

פס"ד מילר- בפסק דין זה בעל המניות נמשיך לעבוד בחברה שאת מניותיה הוא מכר ובכך הוא סותר את עיקרון ההיפרדות מן המוניטין. ניתוק מוחלט, העברת מרשם לקוחות והתניה של אי תחרות כלפי המוכר הם אמנם לא הוכה חלוטה לקביעת סיווג מוניטין אך הם בהחלט מהווים סממן חשוב לזיהוי מוניטין. פס"ד משה גוטמן- (היבט מקבל התקבול) בפסק דין זה נקבע כי בנסיבות מסוימות, פיצוי בגין אי תחרות, הינו פיצוי בגין הסכמת המוכר שלא להפעיל את "כוחו" ביצירת תשואה. גובה הפיצוי הינו נגזרת של צפי התשואה הנמנעת בתקופת אי התחרות, דהיינו פיצוי בגין פגיעה במנגנון המניב את הפירות – פיצוי בגין פגיעה ב"עץ" ולא ב"פירות". כלומר, כאשר קיימת פגיעה ב"עץ" – המס שיוטל על המוכר הוא מס רווח הון ולא מס שולי.

העסק נמכר כעסק חי

מבחינת דרכי ההוכחה, המצב הברור והמובהק של מכירת מוניטין הוא כאשר העסק נמכר כ"עסק חי", קרי מועברת כל פעילות העסק. בפס"ד בן אסולי נקבע כי הפיצוי ששולם לא היה עבור מוניטין אלא בגין הפסקת הסכם הפצה, מה גם המכירה בוצעה לאחת תום הסכם ההפצה- שלב בו העסק אינו "חי".

טרם נאמרה המילה האחרונה בעניין מיסוי מוניטין ואי-תחרות, ויש לצפות להתפתחויות נוספות בפסיקת בית המשפט בסוגיות אלה.

האמור דלעיל מהווה מאמר כללי ואין בתוכנו ו/או בכל חלק ממנו משום המלצה ו/או חוו"ד מכל סוג שהוא והמסתמך על המידע ו/או עושה בו שימוש, עושה זאת באחריותו בלבד.

מיסוי קבוצות רכישה

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה רווחת בשוק הנדל"ן בארץ – התארגנויות של קבוצות רכישה לרכישת קרקע ולבניה משותפת עליה. התארגנות זו מוזילה את העלות של רכישת דירה ומהווה כלי עבור השותפים להתמודד עם גאות המחירים בשוק הנדל"ן.

סוגיית מיסוי “קבוצות רכישה”, מעסיקה רבות את רשות המסים, הן בהיבט מיסוי מארגן הקבוצה והן בהיבט מיסוי קבוצת הרוכשים.

קבוצת הרוכשים

   קיימים היבטי מיסוי שונים להתארגנות במסגרת קבוצת רכישה, אנו נציין את המרכזיים שבהם:

  • חסכון במס רכישה.
  • חסכון במע"מ למוכר הקרקע שהינו אדם פרטי ואינו מסווג כעסק לעניין מע"מ.
  • חסכון במס הכנסה

לקבוצה גם קיים חסכון במגוון הוצאות רחב כמו: הוצ' מימון, רווח יזמי הוצאות פרסום וכד' המהווים חלק ממשקל העלות של הפרויקט ומשליכות על כל היבטי המיסוי הקיימים.
מאידך ראוי לציין שלצד החיסכון נוטלת קבוצת הרוכשים סיכונים שונים כמו: חוסר ודאיות לגבי השלכות המס והחקיקה הצפויה, מועד סיום הפרויקט ומסירת הדירה, אחריות לליקויים המהווים במהלך הבנייה וכד'.

 

מארגן הקבוצה
סוגיית מיסוי מארגן קבוצת הרוכשים, נדונה במספר פסקי דין, כאשר היבטי המיסוי המרכזיים שעולים הם:

 • האם מארגן קבוצת הרוכשים הינו גורם שרכש בעצמו את המקרקעין מבעליהם ולאחר מכן, מכר בעסקה נוספת את המקרקעין או את הדירות המוגמרות לקבוצת רוכשים ?
 • האם יש לראות במארגן קבוצת הרוכשים כמתווך בין הקבוצה לבין בעלי המקרקעין ?

 

במסגרת התכנסות הועדה להיבטי המיסוי של פעילות קבוצות רכישה מטעם רשות המסים הוצעו ההמלצות הבאות:

1. מס רכישה- הוועדה ממליצה להעביר תיקון חקיקה מבהיר לפיו יחול חיוב הרוכש במס רכישה בהתאם לעלות הכוללת של בניית הדירה.
2. עניין המע"מ ברכישת הקרקע- הוועדה הציעה לשנות הגדרת "עסקת אקראי" לעניין חוק מע"מ כך שתיכלל גם מכירת קרקע לקבוצת רוכשים, ובפועל מלוא עלויות רכישת הדירה במסגרת קבוצות רכישה למעט מרכיבי האגרות ימוסו במע"מ.
3. מס הכנסה- כאן המלצות הוועדה מתחלקות להיבט מיסוי קבוצת הרוכשים ולהיבט מארגן הקבוצה:
    3.1  קבוצת הרכישה- הומלץ ליצור מנגנון דיווח שיאפשר מעקב אחר משקיעים הרוכשים מספר דירות וזאת כדי לבחון האם ההכנסה ממכירת אותן דירות עולה לכדי עסק או עסקת אקראי, ולמסותם בהתאם.
    3.2  מארגן הקבוצה- אין שינוי ביחס למצב הקיים, המארגן חייב בדיווח על ההתקשרות בקבוצת רכישה בהתאם למבחני השליטה והנשיאה בסיכונים, במסגרתם סווג המארגן כקבלן או כמתווך והכנסתו הינה הכנסה עסקית.

האמור דלעיל מהווה מאמר כללי ואין בתוכנו ו/או בכל חלק ממנו משום המלצה ו/או חוו"ד מכל סוג שהוא והמסתמך על המידע ו/או עושה בו שימוש, עושה זאת באחריותו בלבד.

כיצד לבחור רואה חשבון?

בבואנו להקים עסק עצמאי, עומד לנגד עינינו חלום אישי. בחלום הזה אנחנו עובדים בתחום שמעניין ומספק אותנו, עוסקים בפעילות שבה אנו מיומנים, נהנים ממנה ומבצעים אותה על הצד הטוב ביותר לקורת רוחם של לקוחותינו. אנו כמובן מאמינים שהנתונים הללו מספיקים על מנת לגרום לחלום שלנו לקרום עור וגידים ולעסק שלנו להרוויח כסף ולפרנס בכבוד אותנו ואת העובדים שלנו. אולם במציאות, גם האדם המוכשר ביותר, העוסק בתחום הקרוב ביותר לליבו ומשקיע בו את מירב המאמצים – לא בהכרח יוכל להתפרנס מהעסק שלו, אם לא ינהל בתבונה את ענייניו הכספיים. כמה מאתנו באמת יודעים מהו עסק בע"מ? מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה ומה היתרונות והחסרונות של כל סטטוס? מי מאתנו מכיר את כל הנהלים והכללים של ניהול ספרים תקין? ואיך נדע אם אנו מתנהלים ביעילות בין הכנסות העסק שלנו להוצאותיו? לשם כך נחוץ רואה חשבון.

לחבר את החלום למציאות

החיבור בין הגשמת החלום שלכם, הקשור בכישרונכם, השכלתכם, המיומנויות שלכם והאהבות שלכם – לבין המציאות – בה החלום שלכם הוא גם העיסוק והפרנסה שלכם, נמצא בהתנהלות הכלכלית של העסק שלכם. רק עסק אשר מנוהל נכון מבחינה כלכלית יוכל לנצל תקופות טובות לצמיחה וישרוד תקופות חלשות, הכל על מנת להבטיח לכם שתוכלו להמשיך לעסוק במה שאתם אוהבים ולהתפרנס במשך שנים רבות. לכן אין להקל ראש בבחירת המומחים שינהלו עבורכם את ענייניכם הכספיים ויאפשרו לכם להגשים את החלום שלכם ולחיות אותו – ובראש ובראשונה רואה החשבון.

ראיית חשבון יעילה

בחירה ברואה חשבון טוב הוא ההבדל בין עסק בינוני לעסק מצליח! אין מדובר כאן בבחירת מנהל חשבונות, ותפקידו של רואה החשבון אינו מסתכם בהזנת נתונים לטבלאות. אם כן, מה הם הפרמטרים שעל פיהם ראוי להימדד רואה חשבון יעיל עבור העסק שלכם?

 • רואה חשבון יעיל רואה את האנשים שמאחורי המספרים ומאמין בהם – לא פחות מאשר בעל העסק עצמו.
 • עבור רואה חשבון מוצלח אין שני עסקים זהים – ולכן, כל עסק שיבקש להשתמש בשירותיו יזכה בעבודת חקר שתכלול התייחסות לכל פן בעסק:
  • למידה לעומק את העסק בכלל והמצב הפיננסי שלו בפרט
  • הכרת החוזקות של העסק
  • התייחסות לצרכים ולשאיפות של בעל העסק.
 • רואה חשבון מוצלח יסייע לכם בניהול הפעילות העסקית על סמך הנתונים שברשותו- הוא ידע לארגן ולסדר את ההתנהלות הכלכלית שלכם במטרה לבנות יחד אתכם תכנית לצמיחה עתידית, לטווח קצר ולטווח ארוך.
 • הוא יתייחס לפרמטרים השונים המרכיבים את העסק – החל מהמוצר או השירות שאתם מספקים, דרך משכורות, הלוואות, פרסום והוצאות שונות ועד להשקעות והנפקות בורסה.
 • רואה חשבון שמתאים לעסק שלכם ינקוט בשיטת עבודה הכוללת:
  • מפגשי חתך
  • שיחות משוב
  • מעקב אחר הגשמת יעדים בהתנהלות הכלכלית של העסק שלכם
  • התוויית פעילות תוך קביעת יעדים לחודשים הבאים על פי הצורך
 • רואה חשבון טוב יכיר את הסביבה העסקית בה העסק פועל, ובהתאם לכך יתייחס לפרמטרים השונים שמרכיבים את הסביבה העסקית בבואו לנתח את פעילות החברה ותוצאותיה.
 • רואה חשבון המקצועי והמתאים ביותר לעסק שלכם יסייע לכם בקבלת החלטות נכונות בחיים.
 • רואה חשבון ראוי להימדד במקצועיותו, באיכות השירות שיעניק לכם, בערך המוסף שיעניק לעסק שלכם ובמתן מענה הטוב ביותר לצרכי העסק.
 • רואה חשבון מקצועי וטוב צריך להכיר את השפה הבנקאית.
 • רואה חשבון טוב צריך לדעת להתנהל מול רשויות המס ולהיות אחראי על כל ההתנהלות הפיננסית של העסק בהיבט המס.

'זהר ראיית חשבון וכלים לניהול נכון' דואג שהעסק שלכם יהיה ריווחי

אין ספק שהכישרון והידע המקצועי שלכם בתחום העיסוק שלכם, הינו מרכיב מרכזי בהצלחתכם. אולם מרכיב זה איננו היחיד שיקבע אם העסק שלכם יצליח. המרכיב הנוסף ולא פחות חשוב הוא ההתנהלות הכלכלית שלו. בזכות הידע המקצועי שלנו ב"זהר ראיית חשבון וכלים לניהול נכון" בתחום המיסים והכרה מעמיקה של השפה הבנקאית, בשילוב עם חשיבה יצירתית, גמישות מחשבתית ותחכום – נוכל לבחור עבורכם את המסלולים הפיננסיים היעילים ביותר שיסייעו לעסק שלכם לחסוך בהוצאות מיותרות ולהפנות את המשאבים לרווח וצמיחה. מאחר ואנו מעורים באלפי החוקים והכללים המורכבים המהווים את המנגנון הפיננסי בישראל, תוכלו להיות בטוחים שנדע תמיד לדאוג לאינטרסים שלכם ובה בעת לשמור על אמינות מול גורמים פיננסיים כגון הבנקים ורשויות המס. אנו מציעים לכם ראש שקט לנהל את הצד המקצועי של העסק שלכם – להביע את הכישרון והידע שלכם, להעביר אותו הלאה ללקוחותיכם וליהנות מהעשייה שלכם, בעוד אנו "שוברים את הראש".
התקשרו עוד היום ל"זהר ראיית חשבון וכלים לניהול נכון", או השאירו פרטים כאן באתר ונחזור אליכם בהקדם.

החזר מס

החזר מס – הידעתם?

הידעתם כי במשך השנים במס הכנסה הצטברו כ- 750 מיליון ₪ עודפי מס? כסף זה שייך לכם, שכירים אשר מהם נעשה ניכוי מס הכנסה מעבר למקובל בחוק. נתונים מראים כי גובה החזר מס ששכירים בשוק העבודה מקבלים עומד על ממוצע של 7000 ₪ לשנה!

מהו בעצם החזר מס?

החזר מס הוא החזר כספי שמגיע לעובדים אשר בתלושי המשכורת שלהם נעשה ניכוי מוטעה של מס הכנסה, כלומר שילמו מס הכנסה יותר ממה שהיו אמורים לשלם. דבר זה קורה כתוצאה מטעויות חישוב רבות. כמובן שהדבר לא נעשה בכוונה ולרוב טעויות אלו הן לרעת העובד. מקרים אלו קורים בפועל רבות

כיצד מתרחשות טעויות אשר גורמות לניכוי מיותר של מס הכנסה?

כאשר מחשבים את השכר אשר מגיע לכל עובד, במחלקת השכר לא תמיד לוקחים בחשבון בחישוב השכר של כל עובד נתונים רבים שעל פי החוק מחייבים אוטומטית הקלה במס, לדוגמא: האם מישהו מבני הזוג היה בחלק מהשנה מובטל, החלפת מקום עבודה של אחד מבני הזוג, המצאות קופות גמל או תכניות ביטוח לילדים או לאחד מבני הזוג, מסחר בניירות ערך, לידת ילד, קבלת תואר אקדמי, מגורים באזור פיתוח, עובדים חד הוריים או משלמים מזונות, עבודה במקום נוסף ועוד קריטריונים רבים שטבעי שלא כולם יכירו אך בהחלט כדאי לדעת ולשים לב אליהם בכדי שנוכל לדעת אם לוקחים מאתנו מס הכנסה מעבר למה שאנו צריכים לשלם.

2017-07-02 (5)

חבל להפסיד כסף רב שהרווחתם ביושר עקב חששות בלתי מבוססות

יש לכם ספק שאולי גם לכם מגיע? אתם חוששים שלקחו מכם סכום כסף רב במהלך כל השנים? למה לא לפעול לטובת החזר מס המגיע לכם? הרי מדובר בסכומים נכבדים – לא חבל לוותר?
עובדים רבים מונעים מעצמם אפילו את האפשרות לברר את זכאותם להחזר מס הכנסה, מתוך חשש כי מדובר בעיסוק עם סכומי כסף לא קטנים, לא פעם בגלל חשש לגלות חוב ישן או התחשבנות קיימת עם מס הכנסה ואף בגלל חוסר ידע והכרה של המערכת המורכבת הזו הקרויה מס הכנסה. זה הזמן להבין כי מס הכנסה הינו רשות אמינה ומסודרת וכפי שמס הכנסה נוהגים לקחת את הכסף המגיע להם על פי החוק מהעובדים, כך גם הם מחזירים את סכומי הכסף שנלקחו לעובדים בטעות מהמשכורת החודשית. יתרה מכך, מס הכנסה לא יודיע שאתם חייבים לו סכומים אלא רק במקרה שהדו"ח שהוגש לא כלל את כל הנתונים או לא נבדק ביסודיות על ידי גורם המתמחה בהחזר מס.
קחו בחשבון כי רשות המיסים לא תודיע לכם על החזר מס המגיע לכם, מאחר וקיימים עובדים רבים ומחובתו של כל אחד לברר ולבקש את החזר המס. עובדים רבים אשר עושים את הצעד הראשון מופתעים ומגלים כי מגיע להם החזר מס בגובה אלפי שקלים.

כיצד נדע שמגיע לנו החזר? במידה ומגיע מה צריך לעשות?

לא תמיד אנו יודעים שמגיע לנו החזר וגם אם יש לנו ספק, לא תמיד נדע בדיוק את סכום ההחזר. רבים לא מכירים את נוסחאות החישוב, ההתנהלות מול רשות המיסים, אילו מסמכים דרושים לשם החזר מס ומאיפה מתחילים לאסוף את כל הנתונים. לכן קמו גופים שונים שמטרתם לסייע לכל עובד שכיר בקבלת החזר מס. מטרת הגופים היא לעודד את השכירים לקבל את החזר המס, היות ומדובר בתהליך צודק אשר עומד לצדו של העובד. כאשר לא מתחשק לכם לעסוק בביורוקרטיה בעצמכם, תוכלו פשוט לקבל סיוע מגוף מקצועי שמכיר את רזי התנהלות המערכת היטב- מומחה להחזרי מס אשר יעסוק במקומכם בכל הפרוצדורה מול הרשויות ועדיין תוכלו לקבל את המגיע לכם ללא מאמץ מצדכם.

המומחים להחזר מס – 'זהר ראיית חשבון וכלים לניהול נכון'

ב'זהר ראיית חשבון' תמצאו מומחים מהשורה הראשונה בנושא החזר מס שמטרתם להעניק שירות מסור ואמין לכל שכיר ולסייע בתהליך החזר מס מול הרשויות המעורבות. כשבסופו של דבר תקבלו החזר מס המגיע לכם ללא בירורים או כל טיפול אחר מצדכם.
התקשרו עוד היום ל"זהר ראיית חשבון וכלים לניהול נכון", או השאירו פרטים כאן באתר לקבלת החזר המס המגיע לכם ונחזור אליכם בהקדם.