פתיחת תיק עצמאי

אדם או תאגיד אשר התחיל לעסוק בעסק או במשלח יד חייב לפתוח תיק מיד עם תחילת פעילות העסק או תחילת העיסוק במשלח היד ולאחר הרישום במע"מ (משרדי מס הכנסה ומשרדי מע"מ לרוב נמצאים באותו המקום).
את התיק יש לפתוח ב​אגף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק.
ההודעה על פתיחת התיק מתבצעת באמצעות טופס פתיחת תיק עבור עצמאי או טופס פתיחת תיק עבור תאגיד (כמפורט מטה).
​במידה והעסק מתכוון להעסיק עובדים או משולמים תשלומים אחרים, החייבים בניכוי מס במקור יש לפתוח במקביל תיק ניכויים.

בכדי לפתוח תיק עצמאי , יש להכין את המסמכים הבאים :

  • טופס רישום במע"מ
  • טופס פתיחת תיק במס הכנסה
  • טופס ייפוי כוח
  • צילום ת.ז.
  • אישור פתיחת חשבון בנק או צ'ק מקורי מבוטל
  • חוזה שכירות על עסק המנוהל מהבית