ניהול כספים וחשבות

ברוב העסקים ישנה מנהלת חשבונות פנימית או חיצונית אשר עוסקת ברישום הפעולות שמבוצעות בעסק.

המנהל בעסק קטן/ בינוני  הוא מומחה בתחומו ולעיתים קרובות מוצא את עצמו מקדיש זמן רב לנושאי כספים כמו: תקציב, אשראי מול המערכת הבנקאית, פיתוח אסטרטגי תמחיר וכד' וזאת על חשבון תשומת לב לפעילות העסק: לקוחות, עובדים, שיווק ומכירות.

מטרתו של ניהול כספים מקצועי הוא לסייע לחברה קטנה/בינונית שאינה זקוקה למנהל כספים במשרה מלאה בניהול העסקי הכלכלי היומיומי של החברה ובתכנון העתיד, תוך יצירת כלים ניהוליים. למרבה הפרדוקס, לעיתים לגורם חיצוני קל יותר לראות מה שהמנהלים בחברה לא רואים ובכך הסיוע בקבלת החלטות עסקיות ואסטרטגיות מתקבל באופן יעיל יותר.

מטרת ניהול הכספים הוא לסייע להנהלת החברה בהתנהלות מול המערכת הבנקאית, שלעיתים לא מבינה אותך וגם אתה לא מבין מה הם רוצים. מנהל הכספים מקצועי מבין את ה"שפה" הבנקאית ורזי הקשר עם מערכת זו.

במקרים רבים, עלות שכרו של מנהל כספים מנוסה ומקצועי הינה גבוהה מאד ומגיעה לעשרות אלפי שקלים בחודש, המעבר לשימוש במנהל כספים חיצוני מאפשר לחברה לשאת בעלות נמוכה משמעותית ולקבל שירות מקצועי ברמה גבוהה.

משרד רואה חשבון זהר מעניק שירותי ניהול כספים וחשבות לארגונים רבים במשק, כחלק מפעילות זו נכללים  שירותי: גיוס אשראי מהבנקים, גיול חובות וגביית כספים מלקוחות, בקרה על הנהלת החשבונות בחברה, בחינת האשראי בתשלום לספקים, ליווי ויצוג מול רשויות המס, ניהול השכר בחברה, ניהול תקציב, ניהול תזרים מזומנים, תמחור מוצרים, בדיקות כדאיות,  בקרות על תהליכים עסקיים וכלכליים וכד'.