ליווי מול המערכת הבנקאית

למשרד רואה חשבון זהר מערך קשרים עסקיים עם כל הבנקים בישראל ברמות השונות. חשוב מכך, אנו מכירים היטב את המערכת הבנקאית, אופן עבודתה ושפתה המקצועית. ניסיון רב שנים בעבודה מול המערכת הבנקאית מביא אותנו ליכולת לעזור לגופים עסקיים בניהול התקשרותם מול המערכת הבנקאית.

משרדינו מספק שירותי בקשות אשראי לחברות חדשות, בקשות אשראי לחברות קיימות להרחבת הפעילות, מימון ספציפי למיזמים, בחינת אשראי ובטחונות קיימים וארגונם מחדש, סיוע בהשגת תנאים טובים מול המערכת הבנקאית ועוד.