יעוץ עסקי

ייעוץ עסקי הינו תהליך שבו גורם מקצועי, מבצע אבחון, מלווה, מייעץ ומכווין את העסק. הן את הנושאים האסטרטגים והן את הנושאים התפעוליים שבשגרה השוטפת.

משרד רואה חשבון זהר בעל נסיון עשיר בתחום החשבונאות העסקית, ופיתח כלים המאפשרים למשרדינו לבצע מעקב שוטף אחר התנהלות העסק, והשפעת התנהלות זו על המספרים בדוחות.

מטרת היעוץ העסקי על בסיס ה"חשבונאות העסקית" שמספק משרד רואה החשבון זהר, הינה ללוות עסקים בניהול ובהתנהלות שלהם, סיוע בקבלת החלטות, שיקום עסקים בקשיים, ייעול אפקטיבי לעסקים בצמיחה, מקסום פוטנציאל חבוי של עסקים מצליחים לשיפור הרווחיות והיקף הפעילות, ועוד.