חוו"ד לבית משפט

משרדנו נכלל במאגר רואי החשבון המומחים של בתי המשפט בישראל. אנו נותנים חוות דעת מומחה בתחומים כלכליים ותחומים חשבונאיים.

למשרדינו ניסיון רב בהכנת חוות דעת מומחה הקשורות למחלוקות עסקיות וכספיות בין עסקים וחברות, חוות דעת לבתי דין לענייני משפחה בהן נדרש לערוך חישוב איזון משאבים בגירושין של בני זוג, הערכות שווי לחברות ולעסקים. תחשיבים עסקיים, בדיקת סבירויות רווחים בחברה, סקירת מעילות והונאות בחברה ועוד.

 

judge-1587300_640