הנהלת חשבונות

משרד רואה חשבון זהר מעניק שירותי הנהלת חשבונות למגוון רחב של ישויות לרבות חברות,  עמותות יחידים ועוד. שירותי הנהלת חשבונות מוענקים על ידי משרדינו הינם תחת פיקוח רואה חשבון ובכפוף לכללי חשבונאות מקובלים, במטרה להציג את פעילות העסק באופן מדויק.

משרד רואה החשבון זהר מספק 2 סוגי הנהלת חשבונות לעסקים:

ü      הנהלת חשבונות חד צידית המתאימה לעסקים קטנים בעלי מחזורים נמוכים

ü      הנהלת חשבונות כפולה המתאימה לעסקים בעלי היקף פעילות גדול יותר, בשיטה זו נרשמות כל הפעילויות החשבונאיות של העסק בתקופת הדוח לרבות לקוחות, חייבים, ספקים ,זכאים הכנסות הוצאות ועוד.